Analiza ergonomiczna stanowiska serwisowego

Cele projektu:
– Opis stanowiska pracy i analiza zagrożeń występujących lub mogących wystąpić
– Analiza i ocena obciążenia fizycznego
– Analiza i ocena obciążenia psychicznego
– Analiza i projektowanie przestrzeni pracy
– Analiza i kształtowanie środowiska pracy
– Analiza i ocena ryzyka zawodowego
– Plan poprawy warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Pierwszy rozdział projektu obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa, zakres świadczonych usług, pomiary przestrzenne wykorzystywanych pomieszczeń i obszaru roboczego, podział na strefy funkcjonalne, używane narzędzia i media oraz opis możliwych zagrożeń wraz z przyczynami ich wystąpienia. Kolejne dwa rozdziały są poświęcone obciążeniu fizycznemu (obliczone wydatki energetyczne oraz określony stopień uciążliwości) i psychicznemu (ocena obciążenia informacjami i monotonią). Kolejne rozdziały skupiajają się na przestrzeni pracy z uwzględnieniem wymiarów pracownika w różnych pozycjach i mikroklimatu środowiska pracy z uwzględnieniem bilansu cieplnego, oświetlenia, hałasu, czasu pracy z chronometrażem. Ocena ryzyka wg Normy PN-N-18002:2000 ,,Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz wg metody Risk Score stanowi podsumowanie części badawczej projektu i jest podstawą do wykonania planu poprawy warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plik do pobrania – Analiza ergonomiczna stanowiska serwisowego