Proces technologiczny elementu przekładni

Cele projektu:
– Wybór maszyn technologicznych w celu zminimalizowania liczby operacji
– Określenie kolejności operacji i zabiegów technologicznych
– Dobór półfabrykatu
– Określenie naddatków technologicznych
– Dobór parametrów obróbki i narzędzi
– Sporządzenie kart instrukcyjnych

Pierwszy etap projektu obejmuje analizę przedmiotu, który należy wykonać. Na tej podstawie sporządzony zostaje rysunek wykonawczy. Dalsze etapy projektu obejmują dobranie odpowiednich maszyn technologicznych oraz urządzeń pomocniczych tak, aby obróbka przebiegła w jak najmniejszej liczbie operacji. Na podstawie wymagań dobrane zostają naddatki technologiczne, parametry obróbki oraz odpowiednie narzędzia. Sporządzone zostają karty instrukcyjne dla każdej operacji.