Konstrukcja divertera bagażowego

Cele projektu:
– Zaprojektowanie diwertera poziomego przy uwzględnieniu założeń wstępnych
– Konstrukcja
– Sporządzenie dokumentacji technicznej

Projekt obejmował konstrukcję diwertera poziomego montowanego na przenośnikach bagażowych w celu zmiany kierunku przemieszczania się bagażu. Określone zostałty założenia wstępne, na ich podstawie powstała konstrukcja oraz dokumentacja techniczna.