Układ sterowania instalacji filtracyjnej

Cele projektu:
– Sporządzenie schematu działania instalacji siltracyjnej
– Dobór komponentów
– Sporządzenie dokumentacji elektrycznej

Początkowy etap projektu obejmuje sporządzenie wstępnych schematów działania instalacji filtracyjnej. Dalszym etapem jest dobór komponentów sterujących i sterowanych oraz zestawienie kart produktów. Etapem końcowym projektu jest sporządzenie dokumentacji elektrycznej w programie See Electrical.