Analiza MES Comsol

Cele projektu:
– Analiza przepływu ciepła w ogrzewanym śrubokręcie
– Analiza naprężeń w feldze podczas uderzenia bocznego
– Analiza przeplywu cieczy wokół otwartego nadwozia samochodu
– Analiza wyników i wnioski

Projekt składa się z trzech odrębnych analiz przeprowadzonych w programie Comsol Multiphysics. Pierwsza analiza dotyczy przepływu ciepła w ogrzewanym śrubokręcie. Celem analizy jest sprawdzenie wpływu doboru materiału uchwytu an temperaturę podczas ogrzewania grota w promieniu. Druga analiza dotyczy sprawdzenia wpływu obciążęń zewnętrznych na naprężenia w badanwj feldze. Celem trzeciej analizy jest sprawdzenie prędkości oraz kierunków przepływów strumieni powietrza przez badany obiekt – auto. Ostatnim etapem projektu jest zestawienie wyników oraz ich analiza.

Plik do pobrania – Analiza MES Comsol