Narzędzie specjalne

Cele projektu:
– Zaprojektowanie obróbki dla danego przedmiotu przy użyciu narzędzi tradycyjnych
– Dobór parametrów obróbki i narzędzi dla metod tradycyjnych
– Dobór parametrów obróbki i płytek skrawających dla narzędzia specjalnego
– Zaprojektowanie narzędzia specjalnego monolitycznego
– Wykonanie obliczeń efektywności dla obu metod obróbki

Projekt składa sie z dwóch oddzielnych etapów. Pierwszym etapem jest zaprojektowanie procesu obróbki dla określonego ptrzedmiotu przy użyciu narzędzi tradycyjnych. Ustalona została kolejność zabiegów, dobrane parametry obróbki oraz odpowiednie narzędzia. Drugim etapem było zaprojektowanie obróbki dla tego samego przedmiotu przy użyciu narzędzia specjalnego. W tym etapie dobrane zostały na nowo parametry skrawania oraz płytki skrawajace mocowane na na narzędziu specjalnym. Dalej zestawione zostały czasy obróbki przedmiotu w obu metodach oraz wykonano obliczenia efektywności.