Napęd maszyny technologicznej

Cele projektu:
– Wykonanie obliczeń na podstawie danych wejściowych
– Dobór elementów napędu osi sterowanej numerycznie maszyny technologicznej

Na podstawie danych wejściowych obliczone zostały czasy w poszczególnych fazach ruchu. Dalsze obliczenia dotyczą silnika, przekładni oraz przekładni pasowej. Na podstawie obliczeń dobrane zostały komponenty wchodzące w skład napędu osi sterowanej numerycznie.

Plik do pobrania – Napęd Maszyny Technologicznej

Plik do pobrania – Arkusz optymalizacyjny Excel