Proces technologiczny elementu maszyny

Cele projektu:
– Opracowanie technologii wykonania elementu typu korpus
– Opracowanie kolejności operacji i zabiegów
– Dobór półfabrykatu, narzędzi i parametrów skrawania
– Opracowanie rozwiązań poprawiających proces technologiczny

Projekt obejmuje opracowanie procesu technologicznego przedmiotu obrabianego na centrum obróbkowym. Ustalona została kolejność zabiegów, narzędzia skrawające i parametry skrawania. Zaproponowanie rozwiązań udoskonalających proces technologiczny i poprawiających jakość przedmiotów obrabianych.